Tag: ปวดหลัง

dj

11

ก.ค.2015
อาการปวดหลังมักเกิดขึ้นกับหลังส่วนล่าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ แต่ก็อาจเรื้อรังเป็นเดือน หรือเป็นปีก็ได้ คนส่วนใหญ่จะเคยมีอาการปวดหลังในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับการปวดหลัง อาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ง่าย โดยพบว่าประมาณ 4 ใน 5 คน จะเคยมีอาการปวดหลังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต อาการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยแต่มักจะพบได้บ่อยในช่วงอายุ 35-55 ปี หรือมากกว่าหลังของคนเรานั้นจะมีโครงสร้างเชื่อมต่อกันมากมาย ได้แก่ กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก โดยมีโครงสร้างหลักที่ค้ำยัน คือ กระดูกสันหลัง (vertebrae) ซึ่งประกอบด้วยกระดูก 24 ท่อนเชื่อมกัน รวมไปถึงกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ (sacrum) และส่วนก้นกบ (coccyx) กระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีหมอนรองกระดูก ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการกระเทือนหรือช่วยรับแรงกระแทกและช่วยให้กระดูกสันหลังของคนเรานั้นสามารถโค้งงอได้ กระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีช่องว่างตรงกลางต่อกันเป็นแนวยาวเพื่อให้เป็นช่องทางเดินของเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งทำหน้าที่นำกระแสประสาทจากสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย... Read More
Microscope

05

ก.ค.2015
รศ.นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกสันหลังและการผ่าตัดข้อเทียม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19 กรกฎาคม 2556 หลายคนเข้าใจว่า “ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc)” เป็นภาวะที่มักจะพบในผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายตามวัยที่สูงขึ้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า จากสถิติของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุและในหลากหลายอาชีพ ซ้ำแล้วในวัยทำงานอย่างเราๆ ท่านๆ คืออายุตั้งแต่ 25 – 50 ปี ยังพบว่ามีผู้ที่ประสบภาวะนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย จากการอธิบายของ รศ.นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางกระดูกสันหลังและการผ่าตัดข้อเทียม ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เกิดจากสาเหตุสำคัญ 3 ประการหลัก ประการแรกคือการสึกหรอตามอายุการใช้งาน เช่น นั่งนานๆ โดยไม่เปลี่ยนอริยาบท นั่งขับรถเป็นระยะทางไกลๆ เป็นกิจวัตร ประการที่สองคือ การยกของหนัก และประการที่สามคือเกิดภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ซึ่งมีผลทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงบริเวณหมอนรองกระดูกน้อยลง ส่งผลให้กระดูกเสื่อมเร็วก่อนเวลาอันควร เหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดหลังทั้งสิ้น” ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลัง ที่เอวระดับเข็มขัดและอาจร้าวลงไปถึงบริเวณด้านข้างของสะโพก ในบางรายที่มีอาการเฉียบพลัน เช่น ไปยกของหนักมีอาการเจ็บหลังร้าวลงขา ข้างใดข้างหนึ่งทันที แสดงว่า ... Read More